Condicions de venta


CONDICIONS DE VENDA

Les normes descrites a continuació, a l'empar de les lleis vigents, regulen la relació comercial establerta entre DLINIAHOME i el client y són vàlides per a Espanya peninsular i Balears.

La contractació a través dels llocs web de DLINIAHOME suposarà l'acceptació expressa, per part del client o usuari de les pàgines, d'aquestes condicions, com també de les condicions d'ús establertes per a la navegació de l'usuari per les pàgines propietat de DLINIAHOME. Aquestes condicions seran d'aplicació sense perjudici de l'aplicació de les normes legals sobre la matèria que sigui d'aplicació per a cada cas. Les presents Condicions Generals estan subjectes al que disposa la Llei 7/1998, de 13 d'abril, sobre Condiciones Generales de Contratación, a la Llei 26/1984, de 19 de juliol, General para la Defensa de Consumidores y Usuarios, al Reial Decret 1906/1999, de 17 de desembre, pel qual es regula la Contratación Telefónica o Electrónica amb condicions generals, la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, la Llei 7/1996, de 15 de gener de Ordenación del Comercio Minorista, i a la Llei 34/2002 de l'11 de juliol, de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico.

Iolanda Gimeno Vacarisas, amb domicili al carrer Lluís Companys, 12 de Molins de Rei i DNI 37375, presta els seus serveis mitjançant la seva pàgina web www.dliniahome.com. Qualsevol compra realitzada a través de la web, per correu electrònic o per mitjans telefònics implica l'acceptació d'aquestes condicions.

Aquestes condicions generals romandran en vigor i seran vàlides al llarg de tot el temps que estiguin accessibles a través del lloc web, sense perjudici que puguin ser modificades sense previ avís.

PROTECCIÓ DE DADES DE L'USUARI

Conforme al que estableix la Llei Orgànica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal, DLINIA HOME informa els usuaris de la seva web que les dades personals recollides mitjançant els formularis localitzats en les seves pàgines seran introduits en un fitxer automatitzat sota la responsabilitat de DLINIAHOME, amb la finalitat de poder facilitar, agilitzar i complir els compromisos establerts entre les dues parts. Així mateix, DLINIAHOME informa de la possibilitat d'exercir els drets d'accés, cancel·lació, rectificació i oposició mitjançant un e-mail a info@dliniahome.com.

Mentre no ens comuniqui el contrari, entendrem que les seves dades no han estat modificades, que vostè es compromet a notificar-nos qualsevol variació i que tenim el consentiment per a utilitzar-los amb finalitat de poder fidelitzar la relació entre les parts.

REFERÈNCIA DE PRODUCTES I ELS SEUS PREUS

En compliment de la normativa vigent i, en concret, de la Llei 34/2002 de Servicios de la Sociedad de la Información y del Comercio Electrónico, DLINIAHOME ofereix en els apartats de la seva pàgina web informació i detalls sobre tots els seus productes en venda, a més dels seus preus. No obstant això, DLINIAHOME té reservat el dret a modificar, respondre o retirar els productes que s'ofereixen en la plataforma, canviant el contingut d'aquesta. DLINIAHOME tindrà la facultat de deixar d'oferir, sense previ avís i en qualsevol moment, l'accés als productes mencionats.

Cada producte que es trobi a la pàgina web tindrà indicat el seu preu i si té l'IVA inclòs en l'import. Els preus indicats en la pàgina web seran els vigents en cada moment. No obstant DLINIAHOME no assumeix cap error gràfic i/o numèric que pugui produir-se en conseqüència al manteniment de la web i té el dret reservat d'anul·lar qualsevol comanda per aquest motiu o per altres causes alienes a l'empresa, procedint a la devolució de l'import rebut prèviament.

DISPONIBILITAT

La disponibilitat dels productes de DLINIAHOME pot canviar en funció de la demanda d'aquests per part dels clients. És possible que un producte seleccionat pel client no estigui disponible en algun moment. Per aquest motiu, DLINIAHOME es reserva el dret a cancel·lar comandes o productes en concret en aquestes situacions, entre d'altres:

Productes no disponibles en el moment de la compra o que hagin estat descatalogats pel proveïdor.

Impossibilitat d'entrega dels productes pels proveïdors per causes alienes a DLINIAHOME.

En aquests casos, DLINIAHOME emetrà un correu electrònic al client avisant-lo de la impossibilitat de complir amb la comanda.

FORMES DE PAGAMENT

Per a procedir amb el pagament el client haurà de seguir totes i cada una de les instruccions que es mostren a la fase 3 del procés de contractació.

DLINIAHOME ofereix els següents mètodes de pagament en el moment d'adquirir un dels seus productes:

Pagament amb targeta de crèdit (VISA, VISA ELECTRON, MASTERCARD, i MAESTRO) a través d'una passarel·la de pagament segura amb un TPV virtual.

El client podrà escollir la forma de pagament que li resulti més convenient durant el procés de compra. Tots els mitjans de pagament disposats per DLINIAHOME es troben subjectes a comprovacions i autoritzacions per part de les entitats emissores del mitjà de pagament, però si l'entitat mencionada no autoritzés el pagament, no es podrà continuar amb el procés de compra iniciat, quedant la comanda automàticament cancel·lada.

DESPESES D'ENVIAMENT

A Espanya peninsular, el transport de la comanda serà gratuït per a compres superiors a 100€. En cas de no superar aquest import, s'imposarà una recàrrega de 12,00€.

Per a entregues a les Illes Balears, en cas de no superar els 100€ de compra s'imposarà un recàrrec de 18,00€.

Per a qualsevol entrega a les Illes Canàries, Ceuta i Melilla o altres països, consultar a DLINIAHOME.

ENTREGA DEL PRODUCTE

Els terminis d'entrega s'estimen entre 20 i 120 dies segons el producte. En cada el termini d'entrega. Per a més informació sobre aquests terminis contacti amb DLINIAHOME.

A més, els terminis indicats pel fabricant són estimats, cada comanda té un termini estimat d'entrega que s'indica en dies laborables (Cap de setmana, dies festius, 15 dies a Nadal i mes d'agost són considerats NO laborables), per la qual cosa DLINIAHOME no es fa responsable dels retards que es puguin produir en èpoques estivals o vacacionals. DLINIAHOME no es fa responsable dels retards que es puguin produir per motius de tancament de fàbriques per causes de força major.

El servei d'entrega de DLINIAHOME no inclou en cap cas la pujada de la mercaderia a l'habitatge del client, el producte serà entregat a peu de carrer. Per la compra de productes de gran volum, el client és responsable d'assegurar-se que la mercaderia sigui apta per a poder introduir-la pel portal, escales i portes que dirigeixin al seu domicili. En cas contrari, el client haurà de contractar un elevador o muntacàrregues per a traslladar el gènere a l'interior del seu domicili.

Si un producte no entrés pels accessos al domicili, DLINIAHOME no es faria responsable d'aquesta situació en cap cas. En el cas de devolució per aquest motiu, se li facturarien les despeses de devolució de tornada cap als nostres magatzems.

DEVOLUCIONS

DLINIA HOME acceptarà les devolucions que s'efectuïn dins del termini de 14 dies hàbils des de la data de recepció. El consumidor disposa de 14 dies hàbils per a l'exercici del dret de desistiment.

Per a qualsevol devolució que no tingui com a causa, desperfecte o error a DLINIA HOME, els ports d'anada i tornada aniran a càrrec de client. És imprescindible que l'article es retorni en les mateixes condicions que s'ha efectuat el lliurament, en cas contrari no podrà ser retornat. Tot desperfecte serà reposicionat sense cap cost pel client.

En el cas de no voler la reposició, totes les despeses de recollida del producte seran a càrrec del client, juntament amb els ports de tornada fins al magatzem central de DLINIAHOME. La comanda retornada haurà de ser lliurat juntament amb l'albarà de lliurament.

La devolució es podrà efectuar sempre que no s'apreciï l'ús o deteriorament del producte i contingui les etiquetes originals del producte.

El producte no ha d'haver estat utilitzat, rentat o alterat de cap manera. Els productes han de ser retornats en la seva caixa / embalatge original.

En el cas que els productes retornats tinguessin algun desperfecte, el client haurà de fer-se càrrec d'una indemnització a DLINIAHOME de l'import corresponent a aquests desperfectes.

Els productes fabricats a petició de client i personalitzats en color, mesures o selecció d'entapissat (tots aquells en què es pot seleccionar diferents opcions dins del web) admeten devolució, però se li facturarà un 30% del total de la comanda, ja que es fabrica el producte especial per al client de manera artesanal, són productes confeccionats a petició de client totalment personalitzats i després és impossible poder fer una postvenda del producte, igualment els ports tant d'anada com de tornada li seran facturats.

El dret de desistiment no s'aplicarà quan es tracti de productes confeccionats conforme a les especificacions de client o clarament personalitzats.

Per motius d'higiene no es podrà retornar els matalassos utilitzats, així com els matalassos dels pufs llit, sofàs-llit, mobles llit o similar.

En el cas de desperfectes, DLINIA HOME no acceptarà reclamacions passades 24 hores de la data de recepció de la mercaderia, ja que segons les condicions imposades per les empreses de transport, totes les reclamacions relatives a trencaments o pèrdues han de ser comunicades a DLINIA HOME per telèfon o per e-mail al termini indicat anteriorment, incloent-hi fotos digitals i una descripció detallada del problema detectat. Passat aquest termini de 24 hores no podrem fer valer la garantia per danys de transport.

Si el client observa algun dany a l'exterior del paquet o creu que pot estar danyat el contingut ha de fer constar a l'albarà de lliurament de la companyia de transport en el moment de la signatura de recepció. El termini de 24-48 h des de la data de recepció el marquen les companyies d'assegurances, ja que tots els nostres productes són enviats per logística i estan assegurats. Si desitja fer una devolució, contacti amb el nostre servei d'atenció a client de dilluns a divendres de per correu electrònic a la següent adreça: info@dliniahome.com

El departament Postvenda s'ocuparà de totes les gestions per a una correcta devolució de la seva compra.

No s'acceptaran devolucions sense la prèvia autorització de DLINIAHOME. Passat 14 dies hàbils des de la data de lliurament de la compra no s'admet cap canvi ni devolució.

GARANTIA DELS NOSTRES PRODUCTES

El termini de Garantia dels productes comprats en DLINIA HOME és de 2 anys. Aquesta garantia cobreix qualsevol defecte de fabricació que pogués sorgir amb el temps. Lògicament, els defectes o desperfectes deguts a una incorrecta utilització del producte o els defectes produïts per un ús normal d'aquest, no s'inclouen en aquesta garantia.

El termini per a comunicar qualsevol defecte és de 2 mesos i s'estableix un període de sis mesos després del lliurament per entendre que el defecte ve de fàbrica. Passats aquests sis mesos fins a la finalització del termini de dos anys de garantia, serà el consumidor qui ha de provar que el defecte ve de fàbrica.

ALTRES CONDICIONS A TENIR EN COMPTE

Els productes a la venda poden presentar diferències de color, sobretot en els productes de pell o fusta natural, així com lleugers canvis en el disseny sobre els models fotografiats. En tots els articles s'indica la mesura, si bé són possibles petites diferències tolerables, ja que poden variar segons el material utilitzat per a la seva fabricació. En tots aquests casos no es consideren defectes de fabricació.

DLINIA HOME es reserva el dret a cancel·lar, variar o suspendre l'operació de venda o lloguer si es succeeixen situacions que estan fora del seu control com incendi, inundacions, tempestes, ensorraments, disturbis, hostilitats, indisponibilitat de materials i qualsevol altre factor fora del control, no fent-se càrrec de qualsevol situació negativa que això provoqui.

DLINIA HOME es reserva el dret a cancel·lar comandes o determinats productes d'una comanda en els següents casos:

-Productes no disponibles en el moment de la compra o descatalogats pel proveïdor.

-Productes que no puguin ser lliurats pels proveïdors per problemes aliens a DLINIA HOME.

-Frau relatiu a la forma de pagament en la compra.

-Ús incorrecte dels cupons descompte.

-Quan l'usuari ignori deliberadament o no compleixi amb l'acceptació en les condicions de venda.

DLINIA HOME es reserva el dret a realitzar les modificacions que consideri oportunes, sense avís previ, en les condicions generals. Aquestes modificacions podran realitzar-se, a través del seu web, per qualsevol forma admissible en dret i seran d'obligat compliment durant el temps en què es trobin publicades en la web i fins que no siguin modificades vàlidament per altres posteriors. No obstant això, DLINIA HOME es reserva el dret d'aplicar, en determinats casos, unes condicions particulars de Contractació amb preferència a les presents Condicions Generals quan ho considerés oportú, anunciant dins el termini i en la forma escaient.

CONDICIONS D'ÚS

RESPONSABILITATS L'USUARI

La navegació, accés i ús per la pàgina web de DLINIA HOME implica la condició d'usuari, per la qual s'accepten totes les condicions d'ús aquí establertes sense perjudici de l'aplicació de la corresponent normativa d'obligat compliment legal segons el cas. Les pàgines web de DLINIA HOME proporcionen gran diversitat d'informació, serveis i dades. L'usuari assumeix la seva responsabilitat en l'ús correcte de la pàgina web. Aquesta responsabilitat s'estendrà a: La veracitat i licitud de les informacions aportades per l'usuari en els formularis facilitats per DLINIA HOME per a l'accés a determinats continguts o serveis oferts per les webs. També serà responsable de l'ús que li doni a les claus d'accés que hagi obtingut amb la complementació dels formularis mencionats.

L'ús de la informació, serveis i dades ofertes per DLINIA HOME contràriament a allò disposat per les presents condicions, la Llei, la moral, els bons costums o l'ordre públic, o que de qualsevol altra forma pugui suposar lesió dels drets de tercers o del mateix funcionament de la pàgina web.

POLÍTICA D'ENLLAÇOS I EXEMPCIONS DE RESPONSABILITAT

DLINIA HOME no es fa responsable del contingut de les pàgines web a les quals l'usuari pugui accedir a través dels enllaços establerts a la seva pàgina web i declara que en cap cas procedirà a examinar o exercitar cap tipus de control sobre el contingut d'altres pàgines de la xarxa. Així mateix, tampoc garantirà la disponibilitat tècnica, exactitud, veracitat, validesa o legalitat de pàgines alienes a la seva propietat a les que es pugui accedir per mitjà dels enllaços.

DLINIA HOME declara haver adoptat totes les mesures necessàries per evitar

qualsevol dany que, als usuaris de la seva pàgina web, poguessin derivar-se de la navegació per aquesta. En conseqüència, DLINIA HOME no es fa responsable, en cap cas, dels eventuals danys que per la navegació per Internet pogués patir l'usuari.

CANVIS I MODIFICACIONS

DLINIA HOME es reserva el dret a realitzar les modificacions que consideri

oportunes, sense avís previ, en el contingut de les seves pàgines web. Tant pel que fa als continguts d'aquestes, com en les condicions d'ús de les mateixes o en les condicions generals de contractació. Aquestes modificacions podran realitzar-se, a través dels seus llocs web, de qualsevol forma admissible en dret i seran d'obligat compliment durant el temps en què es trobin publicades en la web i fins que no siguin modificades vàlidament per altres posteriors.